Rohepööre päästab maailma, ütlevad nad. Aga mida rohepööre tegelikult inimeste igapäevaelus muudab? Raiskamist ja heitmeid on vaja vähendada, selles ei kahtle keegi.

Rohepööre päästab maailma, ütlevad nad.

Aga mida rohepööre tegelikult inimeste igapäevaelus muudab? Raiskamist ja heitmeid on vaja vähendada, selles ei kahtle keegi. 

Küll aga ei tohi rohepööre muuta inimesi vaesemaks ega hävitada ettevõtlust. Eesti peab seisma oma inimeste ja majanduse eest. Rohepöörde mõjudest tuleb rääkida avatult, ausalt ja selle elluviimiseks on vaja ühiskondlikku kokkulepet.

VAATA VIDEOT

Eesti vajab kliimaseadust

Loe lähemalt
Energia

Rekordkõrge elektrihind toob ühiskonnas kaasa vastuseisu kliimapoliitikale

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 63% inimestest ei toeta Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmist, kui see tähendab mitmekordset elektrihinna tõusu. Küsitluse viis 20. septembril läbi Norstat Eesti AS.

Loe lähemalt
Energia

Kodukulud üles: elektri ja sooja hind tõuseb

Rohepöördejärgses maailmas ei toodeta elektrit ega soojust enam fossiilsetest allikatest nagu kivisüsi, põlevkivi või maagaas, mis annavad täna üle 80% maailma energiast. Üleminek taastuvatele energiaallikatele on juba alanud ning kiireneb lähiajal oluliselt, kuid sellega kaasneb lõpptarbijatele ka märkimisväärne kodukulude kasv.

Loe lähemalt
Ühiskondlik kokkulepe

Eesti vajab rohepöördeks kliimaseadust

Otsustajad armastavad rohepöördest rääkides kasutada kaugeid lõpptähtaegu nagu aasta 2050, mil peaks olema saavutatud süsinikuneutraalsus või 2035, mil peaks lõpetama põlevkivi kasutamise elektri tootmiseks. Vähem soovitakse rääkida aga sellest, et inimeste elusid ja rahakotti puudutavad rohepöördest tulenevad muutused toimuvad juba praegu ja lähevad lähiaastatel järjest tuntavamaks.

Loe lähemalt
Ühiskondlik kokkulepe

Eesti inimesed ja ettevõtjad vajavad rohepöördes selgust

Tänaseks on selge, et rohepöördega seotud otsused mõjutavad igat Eestis elavat inimest. Me näeme juba kallimat elektri hinda oma arvetel, märkame gaasi hinna tõusu, oleme tunnistajaks erinevate keeldude kasvule. Kuid see kõik on alles algus. Me veel ei tea kaua tohib kasutada sisepõlemismootoreid, me ei tea kas loomakasvatust peetakse kliimale ohuks või mitte, me ei tea kas metsa majandamine on lubatud või mitte. Täna tehakse otsuseid, mis mõjutavad põhjalikult meie elu ja valikuvõimalusi kümnendeid, kuid arutelu rohepöörde sisu üle pole isegi alanud. See ei tohiks nii olla.

Loe lähemalt
Energia

Rohepööre viib kütuse hinna kõrgustesse

Kui siiani on kütuse hinna kõikumine tulenenud peamiselt naftariikide omavahelistest kokkulepetest ja riikide määratud aktsiisidest, siis rohepöörde eesmärk on lõpetada Euroopa Liidus fossiilsete kütuste kasutamine.

Loe lähemalt
Tarbimine

Bensiini- ja diiselautode müük keelatakse

Transpordisektor on rohepööret eest vedavatele poliitikutele tõeline peavalu. Kuigi tehnoloogiliselt on sektoris roheline alternatiiv olemas elektrimootorite näol, toodab transpordisektor endiselt u 29% kogu Euroopa Liidu CO 2 emissioonidest, kusjuures on CO 2 emissioonide hulk alates 1990. aastast kasvanud mahult suisa 33% võrra.

Loe lähemalt